motto

Afstanden fra tanke...

ALBUS tilbyder sparring ved opstart og idéudvikling af servicevirksomheder og koncepter. Vi tilbyder endvidere konsulentbistand og rådgivning til igangværende virksomheder, hvor vi afdækker mulighederne for mersalg, besparelser, generel optimering og effektivisering.

ALBUS trækker på et stort netværk af danske og internationale eksperter og fagfolk med mange års erfaring i succesfuld ledelse og opstart af virksomhed. Vi giver dig de bedste forudsætninger for at gøre DIN drøm til virkelighed.

... til handling...

Det er sjældent den bedste idé, som ender med at give det største afkast. Ofte er det slet ikke nødvendigt "at opfinde den dybe tallerken" for at skabe en god forretning. Man kommer langt ved at lægge sig i slip-strømmen af andre succesfulde virksomheder, og så skille sig ud ved at gøre det lidt anderledes eller bedre.

En af de vigtigste kompetencer, man som konceptudvikler og succesfuld erhvervsdrivende skal besidde, er evnen to Walk the Talk. Dvs. at man gør det, man siger, man vil gøre - og det er lettere sagt end gjort.

Det handler om den nødvendige, kontinuerlige og vedholdende indsats i hverdagen.

Hos alt for mange intelligente og innovative mennesker er netop afstanden fra tanke til handling så lang, at succesen aldrig indfinder sig. Man kender alle de rigtige teorier osv. men det at sætte et frimærke på et brev og få det sendt til tiden, kan for nogle personer synes uendelig svært.

... er afgørende for DIN succes!


Kontakt ALBUS og lad os gøre din drøm til virkelighed